Alzheimereiwitten

Post date: Oct 2, 2017 5:39:52 PM

Ophoping van Alzheimereiwitten amyloïd-bèta, volgens collega onderzoeker van Radboud Universiteit mogelijk door verstoorde slaap. Het is nog onduidelijk of verbeterde slaap in direct verband staat met een verkleinde kans op Alzheimer, dat is onderwerp van vervolg onderzoek. Wat wel vast staat is dat Bemer's slaapprogramma het lichaam helpt met de herstelprocessen gedurende de slaap en de homestasis ondersteunt. Kijk voor meer informatie op de link "Alzheimereiwitten" op deze site. Links een afbeelding van de moleculaire structuur van het Amyloïd-Bèta eiwit.

Bemer en Amyloïd-Bèta