VasomotieTherapeut ®

Vasomotietherapeut ® (de link verwijst naar een voorbeeld certificaat) is een door VasculairTherapie  enelux geregistreerde benaming voor gecertificeerde therapeuten die hun opleiding hebben genoten en succesvol hebben afgerond bij één van de bij VasculairTherapie Benelux  aangesloten klinieken. Vraag daarom altijd ter verificatie naar het certificaat van uw VasomotieTherapeut ®, (maak bij twijfel van het certificaat een foto met uw smartphone en stuur deze door naar Dr.vanBakel@vasomotietherapeut.nl) om er zeker van te zijn dat u met een gekwalificeerd en gecertificeerd behandel-therapeut te maken hebt. Een officiële vasomotietherapeut zal hier nooit bezwaar tegen maken. Twijfelt u aan de kwalificaties of het certificaat van uw VasomotieTherapie ® aanbieder neem dan direct contact op via de link naar ons Vastmotie-Therapie contactformulier. Uw gegevens en melding zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Recentelijk is onze praktijk door het MT van Bemer Nederland op het volgende gewezen:
Bij het besluit om een Bemer®-systeem aan te kopen na een testperiode (die in advertenties soms geheel tegen de afspraken met Bemer Int.AG in, gratis wordt aangeboden voor een periode van 4 weken), dient de aankoop via de Bemer Webshop te geschieden, wil je verzekerd zijn van een origineel medisch gecertificeerd Bemer systeem. Hiervoor betaal je altijd het door Bemer Int.AG vastgestelde consumenten bedrag. Met een aankoop buiten de officiële Bemer Webshop om, loop je het risico dat je geen door Bemer Int.AG medisch gecertificeerd systeem aankoopt. 

Dozenschuiver of gezondheidsbegeleider. Met aankoop via de Bemer webshop van VasculairTherapie ben je verzekerd van vasomotietherapie ® begeleiding door een officieel geregistreerd en gecertificeerd Vasomotietherapeut®. Dit verloopt via ons eigen beveiligde intranetwerk waarvoor onze relaties een personal account krijgen. Bovendien bieden wij als enige Bemer Partner in Nederland via onze betrokkenheid in longitudinaal effect onderzoek, onze relaties de mogelijkheid de vasomotietherapie®, door een vasomotietherapeut® maandelijks bij te laten stellen op basis van een persoonlijke maatwerk-anamnese. 

Er zijn aanbieders die, door als vasomotietherapeut® te adverteren, dergelijke systemen voor een gratis testperiode van 4 weken aanbieden. Deze zijn in het recente verleden door Bemer Nederland benaderd in opdracht van Bemer Int.AG om deze ongewenste praktijken per direct te staken, op straffe van uitsluiting van partnership. Bij het gebruiken van de geregistreerde handelsmerken vasomotietherapie® en vasomotietherapeut® maken deze aanbieders zich bovendien schuldig aan een strafbaar feit en ben je niet gegarandeerd van begeleiding en advies door een gecertificeerd vasomotietherapeut.
Comments