Raynaud

Komend voorjaar hopen wij iets meer te kunnen vertellen over onze ervaringen met clienten met de ziekte van Raynaud. De eerste resultaten zijn veelbelovend, hoewel niet alle clienten evenveel effect ervaren bij de Bemer Fysische Vasculaire Therapie. Wel heel bijzonder is dat het er op lijkt dat clienten die ook supplementen gebruiken, hier met parallelle behandeling met Bemer, veel minder van deze supplementen nodig hebben. Medio 2018 hopen we onze eerste studieresultaten te publiceren.
Comments